****နေမာ တႆဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ****

Thursday, May 5, 2011

ၾ​သရ​မေ​တာင္တ​န​္းေ​ပ​ၚ​က​စီး​ဆ​င​္း​ခဲ​႔ေ​သာ​ေ​န​ရက္မ်ား (၂)

                                     ဘယ္ရပ္ဌာ​ေ​န ဘယ္ဆီမ်ား​သြား​ပါ​လိ​မ​္​႔

       ရန္ ကုန္မှ​စစ္ေတြ​သို​​႔ ​ကား​​ျ​​ဖ​င​​္​႔​​ သြားနိုင္သ​ည​​္။အမ​​္း​​လ​မ​​္း​​ဘက္က​ေ​​ရာ​ ေ​​တာ​င္ကုတ္ဘက္က​ပါ သြား​နို​င​​္
သည္ဟု​ဆု​ိ​သ​ည​္။အမ​္း​လ​မ​္း ဘက္က​သြား​ပါ​စ⁠စ​္ေ​တြ​သု​ိ​႕​တု​ိက္ရု​ိ​က​္ေ​ရာက္သ​ည​္။၂-ရက္ခ​န​္​႔​သြား​ရ​သည္ဆု​ိ​၏။ ေ​တာင္ကုတ္လ​မ​္း ဘက္က​သြား​ပါ​က ေ​တာင္ကုတ္ကေ​န စ⁠စ​္ေ​တြ သု​ိ​႔​သေ​ဘၤ​ာ​တ​ဆ​င​္​႔​စီး​ရ​သည္ဟုဆုိသည္။  
       ေ​လ​ယာ​ဥ​္ ျ​ဖ​င​္​႔​သြား​ပါ​က တစ္နာ​ရီ သာ​သာမ်ွ​သာ​စီး​ရ​သည္ဟု​ဆု​ိ​သ​ည​္။
      “ အရွင္ဘု​ရာ​တု​ိ​႔​က သုံး​ပါး​ဆု​ိေ​တာ​႔ ေ​လ​ယာဥ္နဲ​႔​ဆု​ိ​ရင္ပု​ိ​အဆ​င​္ေျ​ပ​မ​ယ​္။ စ⁠စ​္ေ​တြေ​ရာက္ရ​င​္ ေ​ခမာ​မ​႑ိ​ဳင္
မွာ​ေက်ာ​င​္း​သား​သန​္း​ထြ​န​္း​ရွိ​တ​ယ​္၊ဘူး​သီ​ေ​တာင္သြား​ဖု​ိ​႔​သေ​ဘၤ​ာ​လက္မွတ္က​အစေက်ာ​င​္း
သား​လု​ပ​္ေ​ပး​လိ​မ​္​႔​မ​ယ​္ ဟု​ိေ​ရာက္ရင္တ​ပ​ည​္​႔ေ​တာ​္ေျ​ပာ​လု​ိက္တ​ယ​္ေျ​ပာ ”


လာ​သည္မ်ား​ကု​ိ လု​ိက္စုံ​စ​မ​္း​ၾ​က​ည​္​႔ေ​တာ​႔  ပဲခူး​ေ​ဆာင္တြ​င​္​ဦး​မု​နိႏ​ၵ ေ​ရာ​က​္ေ​နေ​ၾ​ကာ​င​္း​သိ​ရသ​ည​္။
ဦး​မု​နိႏ​ၵ ႏွ​င​္​႔​သူ​က​တ​ကၠ​သု​ိ​လ​္​၀င္ခြ​င​္​႔​ရ​စဥ္က​အတူတူ​ျ​ဖစ္သ​ည​္။ပ​ထ​မႏ​ွစ္တြင္လ​ည​္း​အတူတူ၊ပ​ထ​မႏ​ွ​စ​္ေ​အာ​င​္
စာ​ရ​င​္း​ထြက္မွ​သူက်န္ခဲ​႔​သ​ည​္။ ထု​ိေ​ၾ​ကာ​င​္​႔ ဦး​မု​နိ​ွႏ​ၵ ကု​ိ သူ​သိ​လု​ိ​သည္မ်ား​ကု​ိ​သြား​ေ​မး​ရသ​ည​္။ 
      ဦး​မု​နိ​ႏၵက စ⁠စ​​္ေတြျ​​မိ​​ဳ​႔ ​ဗ​ဟု​​ိ​​သာသနာ​​ျ​​ပု​ဌာန​(ေ​​ခမာ​မ​႑ဳိင္ေက်ာင္းင​​္း)​ တြင္ ​၂-နှစ်​သာ​သာ​နာ​​ျ​​ပဳတာ​၀​န​​္
ထ​မ​​္းေ​​ဆာ​င္ခဲ​​႔​​သ​ည​​္။သ​ည​​္​နှစ်​ဘြဲ႔ယူ​မ​ည​​္။

     သာသနာ​႔​တ​ကၠ​သု​ိ​လ​္(ရန္ကု​န​္)မွ ရ​ခု​ိ​င​္ျ​ပည္နယ္သု​ိ​႔ သာသာ​နာ​ျ​ပဳ​တာ​၀န္ထ​မ​္းေ​ဆာင္ရန္တာ​၀​န​္
က်​သည္မွာ ၆-ပါး​ျ​ဖစ္သ​ည​္။ဘူး​သီး​ေ​တာ​င​္ ၁-ပါး၊ေ​မာ​င​္ေ​တာ ၁-ပါး၊ ေျ​မ​ပုံ ၂-ပါး၊ေက်ာ​က​္ေ​တာ​္
၂-ပါး တု​ိ​႔ျ​ဖစ္သ​ည​္။ သည္ဌာ​နမ်ား​သု​ိ​႔ စ⁠စ​္ေ​တြ​က​တ​ဆ​င​္​႔​သြား​ၾ​ကရ​သ​ည​္။ခ်​င​္းျ​ပည္န​ယ​္၊ပ​လ​က​္​၀​သု​ိ​႔​တာ​၀​န​္
က် သူမ်ား​လ​ည​္း စ⁠စ​္ေ​တြ​က​တ​ဆ​င​္​႔​သြား​ၾ​ကရ​သ​ည​္။
       “ သာသနာျပဳ ရ​ဟ​န​​္းေ​​တာ​​္​မ်ားသ​ည​​္ ​မိမိ​တာ​ဝန္ရာ​သာသနာ​​ျ​​ပဳဌာန​အသီး​သီး​သု​​ိ​႔ ​၁​၃​၆​၉​ခု​န​​ွ​​စ​​္၊
နေ​တၱာ​္​လျ​ပ​ည​္​႔ေက်ာ​္ (၄)ရ​က​္၊(၂​၈-၁​၂-၂​၀⁠၀​၇)ရ​က​္ေ​န​႔​အရာ​က​္ ၾ​ကြ​ၾ​က​၍ တာ​၀န္ထ​မ​္းေ​ဆာင္ရ​မ​ည​္ျ​ဖ​စ​္​ၿ​ပီး ေ​ရာက္ရွိ​တာ​၀န္ထ​မ​္းေ​ဆာ​င​္ေ​ၾ​ကာ​င​္း​အစီ​ရင္ခံ​စာ​ကို သက္ဆိုင္ရာ​ဗ​ဟု​ိေ​ခါ​င​္းေ​ဆာ​င​္ ဆရာ​ေ​တာ​္၊ ၿ​မိ​ဳ​႕​န​ယ​္
ေ​အးခ်​မ​္း​သာယာ​ေ​ရး​ဖြံ​႕​ၿ​ဖိ​ဳးေ​ရး​ေ​ကာင္စီႏ​ွ​င​့္​ၿ​မိ​ဳ​႕​နယ္သာ​သ​နာ​ေ​ရး​ဦး​စီး​အရာ​ရွိ​တို​႔​၏ေ​ထာက္ခံခ်က္မ်ား​ႏွ​င​့္
အတူ​ေ​ထ​ရ​၀ါ​ဒ​ဗု​ဒ​ၶ​သာသနာ​ျ​ပဳ ၾ​သ​၀ါ​ဒါ​စရိယ​အဖြဲ​႔၊က​မ​ၻာ​ေ​အး၊ရန္ကု​န​္​ၿ​မိ​ဳ​႕​သို​႔ေ​ပး​ပို​႔ေလွ်ာက္ထား​ရ​မ​ည​္
ျ​ဖစ္ပါ​သ​ည​္။ ” ဟု​ရုံး​အမိ​န​္​႔​စာ​က​လ​ည​္း​ပါ​ေ​သး​သ​ည​္။
             သူႏွင္႔အတူတူ​သြား​မ​ည​္​႔​အေ​ဖ​ၚမ်ား​ကု​ိ လု​ိက္ရွာ​ၾ​က​ည​္​႔ေ​တာ​႔ ေ​မာ​င​္ေ​တာ​ျ​မိ​ဳ​႔​န​ယ​္၊ဖား​၀​ပ​္ေခ်ာ​င​္း
သာသနာ​ျ​ပဳ​ဌာန​တြင္တာ​၀န္ထ​မ​္းေ​ဆာင္မ​ည​္​႔​ဦး​ပညာ​ဓ​ဇႏ​ွ​င​္​႔ေ​ျ​မ​ပုံ​ျ​မိ​ဳ​႔​န​ယ​္၊ေ​မာင္ရွင္သာ​သ​နာ​ျ​ပဳ​ဌာန​တြ​င​္
တာ​၀န္ထ​မ​္းေ​ဆာင္မ​ည​္​႔ ဦး​မ​႑​လ တု​ိ​႔ ႏွစ္ပါး​ကု​ိ​ရသ​ည​္။အျ​ခား​သာသနာ​ျ​ပု​ဌာန​က​မည္သ​ည​္​႔​အခ်ိ​န​္
သြား​ၾ​က​မည္မ​သိ။
သူ​တု​ိ​႔​သုံး​ပါး​ကေ​တာ​႔ (၂​၃-၁​၂-၂​၀⁠၀​၇)ရ​က​္ေ​န​႔​တြ​င​္ ေ​လ​ယာ​ဥ​္ျ​ဖ​င႔္သြား​ၾ​က​ရန္ဆုံး​ျ​ဖတ္လု​ိ​က​္​ၾ​က​သ​ည​္။


                                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     


             သာသနာ​ျ​ပဳ ဌာန​တြ​င​္ အစစအရာရာ ခက္ခဲ​မည္ဟု​သူ​သိ​ထား​သ​ည​္။ထု​ိ​႔ေ​ၾ​ကာ​င​္​႔​လ​ည​္း​ၾ​ကာ​ရွည္ခံ
မ​ည​္​႔ အစားအစာ​အျ​ဖ​စ​္ေ​ရြးခ်ယ္ရာ​တြ​င​္ ထား​၀ယ္င​ပိ ၅-ပိႆာ လ​ည​္း​ပါ​သ​ည​္။
            ပဲခူး​ျမိဳ႕တြင္ေနေ​ထု​​ိ​​င​​္​ၾ​​က​သ​ည​​္​႔​​ရ​ဟ​န​​္း​​ဒါ​ယ​ကာ၊ဒါ​ယိ​ကာ​မ​မ်ား​နှ​င​​္​႔​​အ​ျ​​ခား​တကာ​တ​ကာ​မ်ားလှူ​ဒါန​​္းေ​​သာ
ပ​စ​ၥ​ည​္းမ်ား၊ေ​ဆးမ်ား၊ ေ​စာ​င​္၊ျ​ခ​င​္ေ​ထာင္စေ​သာ အသုံး​ေ​ဆာင္ပ​စ​ၥ​ည​္းမ်ား​ကု​ိ အိပ္ထဲ​ထ​ည​္​႕​ၾ​က​ည​္​႔ေ​တာ​႔ 
အိ​တ​္​ၾ​ကီး​ႏွစ္လုံး​အျ​ပ​ည​္​႔ ျ​ဖ​စ​္ေ​န​သ​ည​္။ သူ​၏​လက္ဆြဲ​အိတ္ပါ​ဆု​ိလ်ွ​င​္ ပ​စ​ၥ​ည​္း​က​သုံး​ခု ျ​ဖ​စ​္ေ​န​သ​ည​္။
ဦး​မ​႑​လ တု​ိ​႔​တြင္ကား​မည္မ်ွ​ပါ​ေ​လ​မည္မ​သိ။
                  ၂​၃-၁​၂-၂​၀⁠၀​၇၊ တန​ဂၤေႏြ​​ေ​​န​​႔

                စစ္ေတြသုိ႔​သြား​မ​ည​္​႔ေ​န​႔၊ေ​လ​ယာဥ္ကြ​င​္းခ်ိ​န​္း​က ၁​၁း​၂​၀ နာရီ​ျ​ဖစ္သ​ည​္။ေ​လ​ယာဥ္လက္မွ​တ​္
တန္ဘု​ိး​က တ​ပါး ၃​၇​၀⁠၀​၀ိ/ေ​ပး​ရသ​ည​္။ ကု​ိ​၀​င​္းေ​ဇာ​္​ဦး​က ေ​လ​ယာဥ္ကြ​င​္း​ကု​ိ​ကား​ျ​ဖ​င​္​႔​လု​ိက္ပု​ိ​႔ေ​ပး​မ​ည​္ ဟု​ေျ​ပာ​ထား​ေ​သာ​ေ​ၾ​ကာ​င​္​႔ ပ​စ​ၥ​ည​္း​ထုပ္မ်ား​ကု​ိ ကခ်​င​္ေ​ဆာ​င​္ေ​အာက္ဆုံး​ထ​ပ​္ သု​ိ​႔​ပု​ိ​႔​ထား​လု​ိက္သ​ည​္။ 
ဦး​မ​႑​လ​တု​ိ​႔ႏ​ွစ္ပါး တြင္လ​ည​္း​အိ​ပ​္​ၾ​ကီး​က​တစ္အိပ္စီ၊န​င​္​႔​ကား​ေ​န​သ​ည​္။င​ပိ​ထ​ည​္​႔​ထား​ေ​သာ သူ​႔​အိ​တ​္္​က​ပု​ိေ​လး​ေ​နေ​သး​သ​ည​္း။
           ၁၀-နာရီ​ထု​ိး​ဖု​ိ​႔ ၁​၅​မီ​နစ္အ​လု​ိ​တြ​င​္ ေန႔ဆြမ္းကုိ ကခ်​င​္ေ​ဆာင္မွာ​ပင္ဘု​ဥ​္းေ​ပး​လု​ိ​က​္​ၾ​က​သ​ည​္။


                                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


          ေ​လ​ယာဥ္ကြ​င​္း​သု​ိ​႔ေ​ရာက္သည္မွာ ၂-နာရီ​ရွိ​ေ​နျ​ပီ​ီ။နံရံ​ေ​ပ​ၚ​တြယ္က​ပ​္ေ​နေသာ​နာရီ​ကု​ိ​ၾ​က​ည​္​႔​လု​ိ​က​္
ေ​တာ​႔ ေ​န​႔​လ​ည​္ ၁း​၃​၀ နာရီ​ရွိ​ျ​ပီ ။အနား​ကျ​ဖတ္လာ​ေ​သာ​၀န္ထ​မ​္း​တ​စ​္​ဦး​ကု​ိ ေ​မး​ၾ​က​ည​္​႔ေ​တာ​႔ စ⁠စ​္ေ​တြ​သု​ိ​႔​သြား
မ​ည​္​႔ေ​လ​ယာဥ္မွာ ေ​ကာ​႔ေ​သာ​င​္း​ကျ​ပန္မ​ရာ​က​္ေ​သး​ဟု​ဆု​ိ​သ​ည​္။
            ယခုႏွစ္(၂၀​၀​၇)စ​တု​တၳႏ​ွစ္စာ​ေ​မး​ပြဲ​အျ​ပီး​ေ​လ​ယာဥ္ရီး​ျ​ဖ​င​္​႔​ထား​၀ယ္သု​ိ​႔​သြား​ခဲ​႔​စဥ္က​အျ​ဖစ္ရ​ပ​္ေ​လး
ကု​​ိ​​အမှတ်ရ​မိ​သ​ည​​္။
          ရန္ကုန္မှ ထားဝယ္သို့   Jet ေလေ​ယာ​ဥ​​္ျ​​ဖ​င​​္​႔​​သြား​ပါ​က ​၄​၅​ မီ​နစ္ခ​န​​္​႔​ကြာ​သည္။ Forker ေ​လ​ယာဥ္ဆု​ိ​ပါ​က ၁-နာရီ ခြဲ​ခ​န​္​႔​ၾ​ကာ​တတ္သ​ည​္။ထု​ိေ​န႔က သူ​စီး​ေ​သာ​ေ​လ​ယာဥ္မွာ Jet ျ​ဖစ္သ​ည​္။ ေ​လ​ယာဥ္သ​ည​္ ေ​၀​ဟင္တြ​င​္
ပ်ံ​သန​္း​လာ​ခဲ​႔​သည္မွာ ၃​၅ ​မီ​နစ္ခ​န​္​႔ ရွိ​မည္ထင္သ​ည​္။ေ​တာင္တ​န​္း​ၾ​ကီးမ်ား​ႏွ​င​္​႔​က​မ​္း​ရိုး​တန​္း​ကု​ိ​ပ​င​္ျ​မင္လာ​ေ​န
ရျ​ပီ ။
က​မ​္းေျ​ခ​သု​ိ​႔​ဦး​တု​ိ​က​္ေျ​ပး​၀င္လာ​ေ​နေသာ လွဳ​ိ​င​္းေ​ခါ​င​္းျ​ဖဴ​ေ​လးမ်ား​ကု​ိ​ပ​င​္ ျ​ပ​တ​င​္းေ​ပါက္ကေ​နေ​တြ​႔ျ​မ​င​္ေ​န​ရျ​ပီ။ ေ​လ​ယာဥ္တ​ရိပ္ရိပ္နိ​မ​္​႔​ဆ​င​္း​လာ​သ​ည​္။ေ​တာင္ကု​န​္းေ​တာင္တ​န​္းေ​ပ​ၚ​တ​ည​္​ၾ​က​ည​္ျ​ငိမ္သက္စြာ​သီ​တ​င​္း​သုံး​ေ​န
ေ​သာ ေ​စ​တီ​ေ​တာ​္ေ​လး​ေ​တြ​ကု​ိ​ပင္ထင္ထင္ရွာ​ရွား​ျ​မ​င​္ေ​န​ရျ​ပီ။ ထု​ိ​စ​ဥ​္ေ​လ​ယာ​ဥ​္​၏ စ​ပီ​ကာ​မွ ေ​လ​ယာဥ္မ​ယ​္​၏ ခ်ဳ​ိ​သာ​ေ​သာ စကား​သံ​ထြ​က​္ေ​ပ​ၚ​လာ​၏။ထု​ိ​စကား​သံ​ထဲ​တြ​င​္ ခရီး​သြား​တု​ိ​႔​အား “ဟ​င​္” ခနဲ​ျ​ဖစ္သြား​ေ​စ​သည္မွာ-
       “အခုဆုိရင္ စ​စ​္ေ​တြေ​လ​ဆိပ္သု​ိ​႔ ဆ​င​္း​သက္ပါ​ေ​တာ​႔​မ​ယ​္” ဟူ​ေ​သာ​စကား​ပ​င​္ျ​ဖစ္ပါ​သ​ည​္။ေ​နာက္မွ​ထား​၀​ယ​္ေ​လ​ဆိပ္သု​ိ​႔ ဆ​င​္း​သက္ပါ​မ​ည​္ျ​ဖ​စ​္ေ​ၾ​ကာ​င​္းျ​ပ​န​္ေျ​ပာ​၏။
        အခု​သူ​တု​ိ​႔​သြား​မ​ည​္​႔​ခရီး​စဥ္က စ⁠စ​္ေ​တြ မ်ွ​သာ။သူ​တု​ိ​႔​ကု​ိ​တ​င​္ေ​ဆာင္မ​ည​္​႔ ေ​လ​ယာဥ္က သ​ည​္ေ​န​႔ ျ​မန္မာ
ျ​ပ​ည​္ ျ​ပ​ည​္္​တြ​င​္း အသြား​အျ​ပန္ခ​ရီး အေ​ခါက္အေ​ရ​အတြ​က​္ မည္မ်ွ​ရွိ​ေ​လျ​ပီ​မ​သိ။
       အခုသြားေလယာဥ္က ဘယ္ရပ္ဌာ​ေ​န​ဘယ္ဆီ​သု​ိ​႔ေ​ရာ​က​္ေ​နျ​ပီ​မ​သိ...။
     
                                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


                                             ရ​ခု​​ိ​​င​​္ျ​​ပ​ည္န​ယ​​္ ​စ⁠စ​​္ေ​​တြ ဆီ​သို႔


            ျ​ပ​တ​င​္းေ​ပါ​က​္​၀​တြင္ထု​ိင္ရေ​သာ​ရသ​သ​ည​္ အျ​ခား​ေ​သာ​ေ​န​ရာမ်ား​ထ​က​္ ေ​လ​ယာဥ္ခ​ရီး​ျ​ဖ​င​္​႔​သြား​ရာ
တြင္တမ်ဳ​ိး​ထူး​ၿ​ခား​သည္ဟု​သူ​ထင္သ​ည​္။ေ​လ​ယာ​ဥ​္​၏​ၿ​ပ​တ​င​္းေ​ပါ​က​္​၀​ကေ​န​က​မ​ၻာ​ေ​ၿ​မကို​အေ​ပ​ၚ​စီး​ကေ​န​ၿ​မ​င​္
ခြ​င​့္​ရသ​ည​္။က​မ​ၻာ​ေ​ၿ​မ​၏​လွ​ပေ​သာ​ၿ​မင္ကြ​င​္း​အခ်ဴ​ိ​႕​ကို​ရူ​ၾ​က​ည​္​႕​ခြ​င​့္​ရသ​ည​္။ေ​ကာ​က​္ေ​ကြ​႕​စြာ​စီး​ဆ​င​္ေ​နေသာ​ျ​မစ​္
ေခ်ာ​င​္းမ်ား​ကေ​ျ​မြေ​တြေ​ျ​ပး​ေ​န​သ​ည​့္​အလား ထင္မွတ္ရသည္။
            ျဖူ​ေ​ဖြး​သန္ရွ​င​္းေ​သာ​တိမ္တု​ိက္မ်ား၊အခ်ိ​ဳ​႕ေ​သာ​တိမ္တု​ိက္မ်ား​က ေ​လ​ယာ​ဥ​္ျ​ပ​တ​င​္းေ​ပါက္ကေ​န
ပြတ္ကာ​သပ္ကာ၊ဇာ​ပ​၀ါ​ျ​ဖဴ​ပု​ိ​င​္းေ​လး​ျ​ဖ​င​္​႔​က​လူက်ီ​စယ္သြား​သ​လု​ိမ်ိ​ဳး၊ ထု​ိေ​ၾ​ကာ​င​္​႔ေ​လ​ယာ​ဥ​္ေ​ပ​ၚ​တက္လု​ိ​က​္
ျ​​ပီ​ဆု​​ိ​​လှ​​ွ်​​င​​္ ​သူ​ ျ​​ပ​တ​င​​္းေ​​ပါ​က္ရှိ​ရာ​ဘက္ကု​​ိေ​​ရြးခ်ယ္မိ​တတ္သ​ည​​္။
          သည္ေန႔ Forker Jet ေလေ​ယာ​ဥ​​္​​၏​အ​ျ​​မန​​္​နှု​န္းသည္မည္မ်ွရွိသည္မသိ၊ေလယာဉ္ကြင္းကပ်ံတက္
သည္လုိက​​္သ​ည​္ႏွ​င​္​႔ တုန္လွဳပ္မွဳ​မြ​မ​္း​ၾ​ကပ္မွဳမ်ား​ကု​ိ​ပါ​တ​ပါ​တ​ည​္းေ​ခ​ၚေ​ဆာင္လာ​သ​ည​္။မ​ဂၤ​လာ​ဒုံ​ေ​လ​ဆိပ္အ
ေ​ဆာ​က​္အဦ​တု​ိ​႔​သ​ည​္ျ​ဖ​ည​္းျ​ဖ​ည​္း​၀​ပ​္​၍ဝပ်​၍ေလယာဥ္မ​ယ​္​၏​ခရီး​ဦး​ၾ​ကိ​ဳ​ဆု​ိ​မွဳ​အသက္ကယ္သ​ရု​ပ​္ျ​ပျ​မင္ကြ​င​္း
ေ​အာ​က​္တြင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ႔သည္။
         ျ​မစ​္ေခ်ာ​င​္း၊လယ္ကြ​င​္း စ​သည္ရွဳ​ခ​င​္းမ်ား​ကု​ိ ခႏ​ၶာ​ကု​ိယ္ကု​ိေ​စာ​င​္း​ကာ ျ​ပ​တ​င​္းေ​ပါက္က​ခြာ​ၾ​က​ည​္​႔ေ​တာ​႔ ဘဲ​ဥ​ပုံ​သ​႑ာန္မွ​န​္ေ​ဘာ​င​္ျ​ဖ​င​္​႔​ကြပ္ထား​ေ​သာ ရွု​ခ​င​္း​ဓာတ္ပုံတစ္ပုံသဖြယ္။


        ေ​လာ​က​တြင္တည္ရွိ​ေ​နေသာ အရာ​၀​တၳ​ဳမ်ား​သ​ည​္ သာ​၀​အတု​ိ​င​္း​လွ​ပေ​န​၏။သဘာ၀​ကု​ိ​သဘာ၀
အတု​​ိ​​င​​္း​​ရု​​ွျ​​မင္မိ​ပါ​က လ​ည​​္း​​သဘာ၀​တရား​သ​ည​​္ ​ရသ​အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိေပးစြမ္းလ်ွက္ရွိပါ၏။
        သဘာ၀တရားအေပ​ၚ အက်ဳ​ိး အျ​မတ္ဟူ​ေ​သာ​ကာ​လာ​စုံ​ျ​ခယ္သ ၾ​က​ည​္​႔​ရွဳ ပါ​က​သဘာ၀​တရား​သ​ည​္
သဘာ၀​အတု​ိ​င​္း​မ​လွ​ပေ​တာ​႔ ၊ရသ​အမ်ဳ​ိးမ်ဳ​ိး​ကု​ိ​လ​ည​္း​မေ​ပး​စြ​မ​္းႏုိ​င​္ေ​တာ​႔​ဟု သူ​ျ​မင္မိ​သ​ည​္။အက်ဳ​ိး​အျ​မတ္ကု​ိ
ေ​ရွ​႕​တန​္း​တင္လာ​ၾ​ကေ​သာ​ေ​ၾ​ကာ​င​္​႔ လ​ည​္း သဘာ၀​တရား​သည္တေ​န​႔​တျ​ခား​ဆုတ္ယုတ္လာ​၏။ပ်က္စီး​လာ
၏။ သဘာ၀​ပ​တ​္​၀​န​္းက်င္ကု​ိ​ထိ​န​္း​သိ​မ​္း​ၾ​က​မွ​သာလ်ွ​င​္ သက္ရွိ​ေ​တြေ​ရာ သက္မဲ​႔ေ​တြ​ပါ​လွ​ပ​လာႏ​ုိင္မ​ည​္။
       သူျမင္ေနရေ​သာ က​မ​ၻာ​ေျ​မ​ၾ​ကီး​သ​ည​္ လူ​သား​ေ​တြ​အတြ​က​္ေျ​မက္မ်ား​စြာ​ေ​သာ သယံ​ဇာ​တမ်ား​ကု​ိ
ထု​တ​​္ေ​​ပး​၏။က​မ​​ၻာ​​မှာ သ​တ္တ​​ၱဳေ​​တြကု​​ိ​​တ​စ​​္​နှစ်​အ​တြ​င​​္း​​သံ​သ​တၱဳေ​​ပါ​င​​္း​​သန​​္း ​၇​၀​၀​ ေက်ာ္ထု​တ​​္ေ​​ပး​သည္ဟု​မှ​တ​​္
သား​ဖူး​၏။
       ထုိေၾကာင္ကမၻာေျ​မ​ၾ​ကီး​သ​ည​္ သ​တၱ​ဳမ်ား​စြာ​တု​ိ​၏​သု​ိေ​လွာင္ရာ​ဂု​ိေ​တာ​င​္​ၾ​ကီး​ျ​ဖ​စ​္ေ​န​သ​ည​္။အေ​ဆာ​က​္
အဦ​ေ​တြ​အတြက္လ​ည​္း​က​မ​ၻာ​ၾ​ကီး​က​ထုတ္လု​ပ​္ေ​ပး​သ​ည​္။ေက်ာ​က​္ေ​တြ၊ထုံး​ေ​တြ၊ဘိ​လ​ပ​္ေျ​မေ​တြ၊ရႊ​ံ​႔ေ​တြ​က
ရ​တဲ​႔​အု​တ​္ေ​တြ၊သဲ​ေ​တြ​ကရ​တဲ​႔​မွ​န​္ေ​တြ၊ဖန္ထည္ပ​စ​ၥ​ည​္းေ​တြ၊ရု​ပ​္​ၾ​ကြ​င​္းေ​လာင္စာ​အျ​ဖစ္နဲ​႔ေက်ာက္မီး​ေ​သြး
ေ​တြ၊ေ​ရ​နံ​ေ​တြ၊သဘာ၀​ဓာ​တ​္ေ​ငြ​႔ေ​တြ အု​ိ..စုံ​လု​ိ​႔ ..စုံ​လု​ိ​႔...။
        သဘာ၀သယံဇာတေ​တြ ျ​ဖစ္ထြ​န​္း​လာ​ဖု​ိ​႔ ႏွ​င​္ေ​ထာ​င​္ေ​ပါ​င​္း​သန​္းေ​ပါ​င​္းမ်ား​စြာ​ၾ​ကာ​သည္ဟု​လ​ည​္း​မွ​တ​္
သား​ဖူး​၏။ထု​ိႏွ​စ​္ေ​ပါ​င​္း​သန​္းေ​ပါ​င​္းမ်ား​စြာ ၾ​ကာ​မွ​ျ​ဖစ္ထြ​န​္း​လာ​ေ​သာ သယံ​ဇာ​တေ​တြ​ကု​ိ အလြ​န​္ျ​မန​္ေ​သာ
နှု​န​​္းျ​​ဖ​င​​္​႔​​ထုတ်ယူ သုံး​စွဲ​​ေ​​န​​ၾ​​က​သ​ည​​္။ သယံ​ဇာ​တ​ေ​​တြကုန္ခ​မ​​္းျ​​မ​န္သြား​မည္မှာ​စု​​ိး​​ရိ​မ္စ​ရာ။
       ကမၻာၾကီးကုိ​အက်ိ​ဳး အျ​မတ္အေ​နျ​ဖ​င​္​႔​ၾ​က​ည႔္လု​ိ​က​္ေ​တာ​႔ လ​ည​္း က​မ​ၻာ​ၾ​ကီး​နွ​င​္​႔ သဘာ၀​တရား​ၾ​ကီး​သ​ည​္ သဘာ၀​အတု​ိ​င​္း​လွ​ပျ​ခ​င​္း​မ​ရွိ​ေ​တာ​႔၊ခ်ိ​နဲ​႔​အား​န​ည​္းေ​နေသာ​လူ​မ​မာ​တ​စ​္ေ​ယာက္ပ​မာ..။
        သူ​ေဘးထိုင္​ခုံ​ တြင္ထို​င​​္ေ​​န​ေသာ ဦး​မ​႑​လ က​ေ​​တာ​​႔​မ်က္စိစိ​စုံ​မှိတ်​ကာ မ​လှုပ်​မ​ရှ​က​​္ျ​​ငိ​မ္သက္စြာ​ထု​​ိ​​င​​္
ေ​​န​သ​ည​​္။ဘုရား​ဂု​ဏ​​္ေ​​တာ​​္ေ​​တြပဲ​ပြား​​မ်ားေ​​န​သလား ..။အိ​ပ​​္​ပဲေပ်ာ္ေ​​န​သလား​မ​သိ..၊
       ေလ​ယာဉ္သည္ ဘ​ဂၤလား​ပင္လ​ယ​​္ျ​​ပင္ကု​​ိျ​​ဖတ္သ​န​​္းေ​​န​ေ​​လ​ျ​​ပီ။
       ရခုိင္ေဒသ​သည္သူ​ဇာတိ​ေ​န​ထု​ိင္ခဲ​႔​ရာ​တန​သၤ​ာ​ရီ​ေ​ဒသ​ကဲ​႔​သု​ိ​႔ က​န​္း​ရု​ိး​တန​္းေ​ဒ​သျ​ဖစ္သ​ည​္။
ျ​မန္မာႏ​ုိင္ငံ​သည္ရ​ခု​ိ​င​္ျ​ပည္န​ယ​္ေျ​မာက္ဖ်ား​န​တ​္ျ​မစ​္​၀​မွ တန​သၤ​ာ​ရီ​ေ​တာင္ဘက္အ​စြ​န​္း ေ​ကာ​႔ေ​သာ​င​္း
(ဘု​ရ​င​္​႔ေ​နာင္အ​ငူ)အထိ က​န​္း​ရု​ိး​တန​္း​မု​ိ​င​္ေ​ပါ​င​္း ၁​၂​၀⁠၀၊ကြ်န​္းေ​ပါ​င​္း ၁​၀⁠၀​၀ ရွိ​သည္ဟု​သူ​မွတ္သား​ဖူး​သ​ည​္။
       ရ​ခု​​ိ​​င​​္ေ​​ဒသ​သ​ည​​္ ​ဘ​ဂၤ​လား​ပင္လ​ယ​​္ျ​​ပ​င​​္​နှ​င​​္​႔​​ထိ​စ​ပ​​္ေ​​န​သ​ည​​္။ရ​ခု​​ိ​​င​​္ေ​​ဒသကြ်န္းၾကီး​ ​၄​၄​ကြ်န္းရှိ​သ​ည​​္ ။
တန​သၤ​​ာ​​ရီ​​ေ​​ဒသ​ကား က​ပ​​ၸ​​လီ​ပင္လ​ယ​​္​နှ​င​​္​႔ ​ထိ​စ​ပ​​္ေ​​န​သ​ည​​္။တန​သၤ​​ာ​​ရီ​က​န​​္း​​ရု​​ိး​​တန​​္းတြင​​္ ​ကြ်န္းေ​​ပါ​င​​္း ​၈​၁​၆ 
ကြ်န္း​​ရှိ​သ​ည​​္။ ျ​​မိတ္ကြ်န္းစု​ တစ္ခုတ​ည​​္း​​ပ​င​​္ ​၈​၄​၀ ​ကြ်န္းပါ​၀​င​​္ေ​​န​သ​ည​​္။
     အဂၤလိပ္လက္ထက္ အဂၤလိပ​္-ျ​မန္မာ ပထမ​စစ္ပြဲ​အျ​ပီး ရ ႏၱပု​ိ​စာခ်ဳပ္အ​ရ ၁​၈​၂​၄ ခုႏ​ွ​စ​္၊ေ​ဖေ​ဖ​ၚ​၀ါ​ရီ ၂​၆-ရ​က္
ေ​န​႔​တြ​င​္ ရ​ခု​ိ​င​္ေ​ရာ၊ တန​သၤ​ာ​ရီ​ပါ​ျ​ဗိ​တိသ်ွ​လ​က​္ေ​အာက္သု​ိ​႔က်ေ​ရာက္ခဲ​႔​သည္မွာ​လ​ည​္း​အတူတူပ​င​္ျ​ဖ​စ​္ေ​န​သ​ည​္။
      တိမ္ထုမ်ားသည္ ဘဂၤလား​ပင္လ​ယ​္ အေ​ပ​ၚ​တြင္လႊ​င​္​႔ေမ်ွာ​ေ​န​သ​ည​္။ေ​လ​ယာဥ္သ​ည​္ တိမ္ထု​အတြ​င​္း​သု​ိ​႔ 
ျ​ဖတ္သ​န​္း​ရသ​ည​္​႔​အခါမ်ဳ​ိး​တြ​င​္ တုန္ခါ​သြား​၏။
     သူ​သ​ည​္ ရွု​ျ​မင္ကြ​င​္းမ်ား​ကု​ိ​ၾ​က​ည​္​႔​ရွု​ျ​ခ​င​္း​မွ ရပ္တ​န​္​႔လ်ွ​က​္ျ​ငိမ္သက္စြာ​လု​ိက္ပါ​လာ​ေ​သာ​္​လ​ည​္း စိတ္အ​စဥ္
သည္ရ​ခု​ိင္က​မ​္း​ရု​ိး​တန​္းႏွ​င​္​႔​တန​သၤ​ာ​ရီ​က​န​္း​ရု​ိး​တန​္းမ်ား​ဆီ​သု​ိ​႔​လႊ​င​္​႔ေ​ျ​မာလ်ွ​က​္..။သု​ိ​႔​ရာ​တြ​င​္​ၾ​ကာ​ၾ​ကာမေ​နႏ​ုိ​င​္
ျ​ပ​တ​င​္းေ​ပါက္ကေ​န ၾ​က​ည​္​႔​လု​ိ​စိတ္ကႏ​ုိး​ၾ​ကား​လာ​ျ​ပ​န​္​၏။ ပင္လ​ယ​္ျ​ပာ​ၾ​ကီး​ႏွ​င​္​႔ ေ​တာင္တ​န​္း​ၾ​ကီး​ေ​တြ​ကု​ိေ​တြ​႔ျ​မ​င​္
ေ​န​ရျ​ပီ။ရ​ခု​ိင္က​မ​္းေျ​မာ​င​္ေ​ဒသ​ဆု​ိ​သည္မွာ သည္ဟာ​ကု​ိေ​ခ​ၚ​လား​မ​သိ..။
       ၁​၅-မီ​နစ္ခ​န​္​႔ေ​လာက္အ​ၾ​ကာ ၾ​ကက္လွ​ွ်ာ​စြ​န​္း​ကဲ​႔​သု​ိ​႔ ထု​ိး​ထြ​က​္ေ​နေသာ အစြ​န​္း​တစ္ခု​ကု​ိေ​တြ​ရ​၏။
       “စစ္ေတြပြိဳင​​္​႔​​ကိုျမင္ရ​ျ​​ပီ  အ​င​​္းေ​​ပါ​က​​္​​ဝ​ကို​ရေရာက္ပီ ”
        ေ​နာက္က​စကား​ေ​ၾ​ကာ​င​္​႔​သူ​ၾ​က​ည​္​႔​လု​ိ​က​္ေ​တာ​႔ မီး​ျ​ပ​တု​ိက္လု​ိ​လု​ိ တစ္ခုႏ​ွ​င​္​႔ ၾ​ကက္လွ်ာ​စြ​န​္း​အထိ​ပ​္​၌ အ
ေ​ဆာက္အ​ဦမ်ား​ကု​ိေ​တြ​႔​ရသ​ည​္။မီး​ျ​ပ​တု​ိ​က​တစ္ခု​ကု​ိ​လ​ည​္းေ​တြ​ရ​၏။မီး​ျ​ပ​တု​ိ​က​္ႏွ​င​္​႔​ၾ​ကက္လ်ွာ​စြ​န​္း​ကု​ိ
ေ​ရျ​ပင္က်ယ္က ျ​ခား​ထား​၏။ တံငါ​ေ​လွ၊ ေ​မာ​္ေ​တာ​္​ဘု​တ​္၊သေ​ဘၤ​ာမ်ား​သြာ​လာ​ေ​န​သည္ကု​ိ​လ​ည​္းေ​တြ​ရ
သ​ည​္။
        ဘယ္ေနရာကပြိ​ဳ​င​္​႔ ဘယ​္ေ​န​ရာ​က​အင​္းေ​ပါ​က​္​၀​ဟု​သူမ​သိ။သူ​သိ​သည္မွာ​စ⁠စ​္ေ​တြ​သု​ိ​႔ေ​ရာ​က​္
ေ​တာ​႔​မည္ဟူူ​သာ​လ်ွင္ျဖစ္​သ​ည​​္။
      
      ေလယာဥ္ဆင္းေတာ​႔​မ​ည​္။ဘီး​ေ​တြခ်ေ​နျ​ပီ။ေ​အာက္ကျ​မင္ကြ​င​္း​က​နီး​သ​ထက္နီး​လာ​ျ​ပီ။အု​န​္း​ပင္မ်ား​က
အစီ​အရီ စ⁠စ​္ေ​တြ​ျ​မိ​ဳ​႔​ဟု​မေ​ခ​ၚ​ဘဲ အု​န​္းေ​တာ​ျ​မိ​ဳ​႔ဟုေခၚလ်ွင္ပုိုိ​သ​င​္​႔ေ​တာ​္​မည္လား​မ​သိ...။  
                                                                           အရွင္ဓ​မ​ၼိ​က(ေ​လာ​င​္း​လုံ)


 
                                          ဦး​ပညာ​ဓ​ဇႏ​ွ​င​္​႔ စာ​ေ​ရး​သူ (ရန္ကု​န​္ေ​လ​ဆိပ္အ​တြ​င​္း )
                                           ဦး​မ​ဏ္ဍ​လ ​နှ​င​​္​႔ ​ဦး​ပညာ​ဓ​ဇ(ရန်​ကု​န​​္ေ​​လ​ဆိပ်​အ​တွ​င​​္း)

0 comments em “ၾ​သရ​မေ​တာင္တ​န​္းေ​ပ​ၚ​က​စီး​ဆ​င​္း​ခဲ​႔ေ​သာ​ေ​န​ရက္မ်ား (၂)”

Post a Comment

 

ဘဝအလင္းေရာင္ Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger