****နေမာ တႆဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ****

Sunday, September 14, 2014

အတိတ္ဆီက ေကာသမၺီ

ယမုံနာကုိ ေမးတင္
သာသနာ့ သမုိင္းဝင္
အတိတ္ေဆြးေဆြး
ဟုိတစ္ခ်ိန္က
ေကာသမၺီျမဳိ႕ေလးမွာေပါ့...။
ေဃာသိတ၊ ကုကၠဳဋ၊ ပါဝါရိက
သူငယ္ခ်င္းသုံးဦး
ထူးထူးျခားျခား
ဓမၼႏွလုံးသားနဲ႕လူ
ယမုံနာျမစ္နဲ႕အတူ
ဗုဒၶ,ဓမၼေတြကုိ
စီးဆင္းေစခဲ႕သူေတြေပါ့..။
ဥယ်ာဥ္တစ္ခုစီမွာ
ေက်ာင္းသုံးေက်ာင္းဖန္ဆင္း
ေဃာသိတာရုံ၊ ကုကၠဳဋာရုံ၊ ပါဝါရိကာရုံ
သူတုိ႕အမည္ေတြသင္းထုံလုိ႕ေပါ့...။
ပထမအၾကိမ္ သံဃာ့စိတ္ထား
အခ်င္းခ်င္းကြဲျပား
သာသနာ့သမုိင္းမွာ ထင္ရွား
ပါလိေလယ်ကကုိ ျမတ္ဗုဒၶ
ၾကြသြားခဲ့ ရဖူးတဲ့
ေကာသမၺီ...။
ဟုိ...အတိတ္ဆီကေပါ့...။
ဥေတန၊ သမာဝတီ၊ မာဂ႑ီ၊ ဝါသုလဒတၱာ
ေကာသမၺီ ရာဇဝင္မွာ
စံတင္ခဲ့တဲ့ သရုပ္ေဆာင္ေတြ...။
ေမတၱာ၊ အဃာတ
ဆန္႕က်င္ဘက္ ႏွစ္ခုရဲ႕
လြန္ဆြဲခဲ့တဲ့ သရုပ္သကန္
ဓမၼ,အဓမၼ စံေတြေပါ့...။
ၾကက္မၾကီးက ငါ့ကုိႏုိင္
ငါကၾကက္မကေလးကုိႏုိင္
အျပဳိင္ျပဳိင္ၾကဲခဲ့တဲ့ ေကာသမၺီ...။
အခုေတာ့ အုတ္ရုိးသာက်န္ျပီပဲ...။
ျပန္ၾကည့္ေတာ့တရားက်စရာ
လူ့ဘဝဆုိတာ ေရပြက္ပမာ...။
ဗုဒၶရဲ႕ပိဋကတ္ေတြေၾကာင့္
ေကာသမၺီဟာ ရွင္သန္ဆဲ
ဘုရင္အာေသာကရဲ႕ၾကဳိးပမ္းမွဳေၾကာင့္
ေကာသမၺီဟာ ထင္က်န္ျမဲ
ဟုိး..အတိတ္ဆီက ေကာသမၺီ...။
ဓမၼေရးနဲ့ပဲၾကည့္ၾကည့္
အမ်ဳိးသားေရးနဲ့ပဲညွိညွိ
အတိတ္ေဝဒနာေတြက
ရင္ထဲမွာ ထင္က်န္ဆဲပါ
ေကာသမၺီရယ္....။
ရင္ထဲမွာ ထင္က်န္ဆဲပါ...။
                                   အရွင္ဓမၼိက(ေလာင္းလုံ)
                                         ၉.၉.၂၀၁၄ 
0 comments em “အတိတ္ဆီက ေကာသမၺီ”

Post a Comment

 

ဘဝအလင္းေရာင္ Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger