****နေမာ တႆဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ****

Saturday, March 19, 2011

သိမ္၀င္ပုတီး

                                    
      
         ''ဦးဇင္း သိမ္၀င္တဲ့အခါ သပိတ္ထဲ ဒီအထုပ္ ကေလး ထည့္ေပးပါဘုရား''
         နံနက္ ရွစ္နာရီအခိ်န္ ေက်ာင္းတြင္ ရဟန္းခံရိွ၍ သိမ္၀င္ရန္ အသြားျဖစ္သည္။ ကိုရင္တစ္ပါး အထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုကာ စာေရးသူ အား လက္ကိုင္ပ၀ါျဖင့္ ထုပ္ထားေသာ အထုပ္ကေလး တစ္ထုပ္ လာေပးသည္။
        ကိုရင္ေပးေသာ အထုပ္ကေလးကို စာေရးသူယူ လိုက္သည္။ မည္သို႔ေသာ အထုပ္နည္းဟုသိလိုေဇာျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းပင္ အထုပ္ကို ေျဖၾကည့္လိုက္၏။ ေတြ႕ျမင္ ရသည္မွာ စိပ္ပုတီးနွင့္ လက္ဖဲြ႕မ်ားျဖစ္သည္။
         '' ကိုရင္-ဒီပစၥည္းေတြဟာ ကိုရင့္ပစၥည္းေတြ လား...ဒါမွမဟုတ္ ကိုရင္ကို ဘယ္သူက ေပးခိုင္းလိုက္တာ လဲ''
         ဒီပစၥည္းေတြက တပည့္ေတာ္ပစၥည္းမဟုတ္ပါ ဘုရား။ ဒကာၾကီး တစ္ေယာက္က ေပးလိုက္တာပါ။ သိမ္တက္သြားတဲ့ ဦးဇင္းတစ္ပါးပါးကို ေပးလိုက္ ပါဆိုလို႔ လာေပးတာပါဘုရား''
        ''ဒီလိုဆိုရင္ ပစၥည္းေတြကို ပိုင္ရွင္ဒကာၾကီးကို ျပန္ေပးလိုက္။ ကိုရင္လဲ ေနာက္ဒီလိုေပးခိုင္ရင္ လာမေပး နဲ႔ ေနာ္''
        ''မွန္ပါ့ အရွင္ဘုရား''
        စာေရးသူလည္း အထုပ္ေလး ကိုရင့္ထံ ျပန္ေပးကာ သိမ္ထဲသို့ ၀င္ခဲ့ေလသည္။

                                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

         ဤကဲ့သို့ေသာ အျဖစ္မ်ိဳးစာေရးသူ အၾကိမ္ၾကိမ္ ၾကံဳရပါသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္ မ်ိဳးမွာ ေတာေရာျမိဳ႕ပါ ျဖစ္ေန၏။ ရဟန္းခံ၊သိမ္ထပ္ကိစၥတိုင္း ရဟန္းေလာင္း၏ သပိတ္၊ သိမ္ထပ္မည့္ ရဟန္း၏ သပိတ္ထဲတြင္ စိပ္ပုတီး၊ လက္ဖြဲ႕၊ အင္းအိုင္၊ ခါးလွည့္မ်ားႏွင္႔ ေရေမႊးျဖင့္ စိမ္ထားေသာအေဆာင္ ပုလင္းကေလးမ်ား ထည့္ထားသည္ကို အျမဲတမ္းလိုလို အနည္းနွင့္အမ်ားေတြ႕ျမင္ေနရ၏။
       ထိုသိမ္၀င္ထားသည္ဆိုေသာ စိပ္ပုတီး လက္ဖဲြ႕ အေဆာင္တို႕ကို ကိုင္ေဆာင္ သူမ်ားက 'စိပ္ပုတီး လက္ဖြဲ႕အေဆာင္တို႔သည္ မည္မွ်အစြမ္းထက္ေၾကာင္း၊ သိမ္ အၾကိမ္မည္မွ်၀င္ထားေၾကာင္းကိုင္ေဆာင္သူအ
ေပါင္းက ဂုဏ္ယူ ၀င္႔ ၾကြား စြာ ေျပာဆိုၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရဖူး ၏။
         သိမ္၀င္ပုတီး သိမ္၀င္လက္ဖဲြ႕အေဆာင္အစြမ္း ထက္သည္ မထက္သည္မွာ ကိုင္ေဆာင္သူတို႕သာ အသိ ဆံုးျဖစ္၏။
        ထိုေနရာ၌ စာေရးသူ ဆန္းစစ္တင္ျပလိုသည္မွာ ရဟန္းခံရာသိမ္နွင့္ အင္းအိုင္လက္ဖဲြ႕တို႔သည္ မည္သုိ႔သက္ဆိုင္ေနပါသနည္း။ သိမ္နွင့္ပုတီးသည္ မည္သုိ႔ ပတ္သက္ေနပါသနည္း။ သိမ္၀င္ေသာ ပုတီးနွင့္ သိမ္မ၀င္ေသာ ပုတီးသည္ မည္ကဲ့ သုိ႔ကြာျခားမႈရိွေနသနည္း ဟူ၍ပင္ျဖစ္ သည္။
       ''သိမ္'' ဟူေသာစကားသည္''သီမာ''ဟူေသာ ပါဠိစကားမွ ျမန္မာမႈ ျပဳထားေသာ စကားျဖစ္သည္။ “ နယ္ပယ္အပိုင္းအျခား“ဟု အဓိပၸါယ္ရ၏။ သီးသန္႔ပိုင္းျခား ထားေသာ နယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သိမ္သည္ ဗုဒၶ သာသနာေတာ္အတြက္ အလြန္အေရးပါ အရာေရာက္ ေသာ ေနရာ႒ာနလည္းျဖစ္သည္။
        ဗုဒၶသာသနာေတာ္အတြက္ အေရးပါအရာေရာက္ ေသာသိမ္ကို ဥပုသ္၊ ပ၀ါရဏာနွင့္ သံဃာညီညြတ္စြာ
သံဃာ့ကံမ်ား အလြယ္တကူ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမတ္ဗုဒၶက ''အနုဇာနာမိ ဘိကၡေ၀ သီမံ သမၼ ႏၱိတံု'' (၀ိ-၃-၁၄၄) ဟုဆိုကာ ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့၏။
        ထိုခြင့္ျပဳခ်က္အတိုင္းပင္ သံဃာ့ကံမ်ားနွင့္ ရဟန္းခံျခင္း အမႈတို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကရသည္။ ရဟန္းခံရာတြင္ သံဃာေတာ္ မ်ားက ဉတိၱစတုတၳကမၼ၀ါစာျဖင့္ ရြတ္ဖတ္ ခီ်းေျမွာက္ရ၏။ သံဃာေတာ္မ်ား ရြတ္ဆိုေသာ ဉတိၱစတုတၳကမၼ၀ါစာသည္ ဥပသမၸဒကံေဆာင္ရာတြင္ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းက ရဟန္းအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳရန္္ သံဃာ့အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ရာ ႒ာနသိမ္၌ ပါဠိဘာသာစကားျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။
        ယင္းသို႔ရြတ္ဆိုေသာ ဉတိၱစတုတၳကမၼ၀ါစာတြင္ အင္းအိုင္ ခါးလွည့္ ပုတီး တုိ႔ကို အစြမ္းထက္ေစေသာ ပါဠိစကားတစ္လံုးတစ္ပါဒမွ် မပါ၀င္ေပ။
        သံဃာေတာ္မ်ား ရြတ္ဆိုေသာ ဉတိၱစတုတၳ ကမၼ၀ါစာကို သေဘာ အဓိပၸါယ္သိသာရံုမ်ွ အက်ဥ္းခ်ဳံး
ေဖာ္ျပရလွ်င္-

                                                                 ဉတ္
   “ရဟန္းေလာင္း(နာဂ)သည္ အရွင္တိႆမေထရ္၏တပည့္ျဖစ္ပါသည္။အနၱရာယ္ကင္းသူလည္းျဖစ္ပါ
သည္။သူ႔မွာသပိတ္နွင့္ သံုးထည္ေသာ သကၤန္းတို႔လည္း ျပည့္စံုေနပါျပီ။ ျဖစ္နိုင္မည္ဆိုလွ်င္ သံဃာေတာ္
မ်ားက ရဟန္းေလာင္း(နာဂ) ကို ရဟန္းျပဳေပးပါရန္ ၾကိဳတင္၍ အသိေပးအပ္ပါသည္ ”ဟုဆိုကာၾကိဳတင္အသိ
ေပး ဉတ္ ကမၼ၀ါစာရြတ္ဖတ္ၾကရ၏။

                                                               ကမၼ၀ါစာ
       “ ရဟန္းေလာင္း(နာဂ)ကို သံဃာ့အဖဲြ႔အစည္းက ရဟန္းျပဳေပးပါသည္။ ဤကဲ့သို့ ရဟန္းျပဳေပးျခင္းကို သေဘာတူလွ်င္ ဆိတ္ဆိတ္ေနေတာ္မူပါ။ သေဘာ မတူသူရိွလွ်င္ ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုပါ။ နွစ္ၾကိမ္ေျမာက္၊ သံုးၾကိမ္ေျမာက္ထပ္မံ ေျပာဆိုပါသည္။ သေဘာမတူလွ်င္ ဆိတ္ဆိတ္ေနေတာ္မူပါ။ သေဘာမတူလွ်င္ ကန္႔ကြက္ ေျပာဆိုပါ ” ဟုအဆိုတင္သြင္း၏။
        ထိုုသုိ႔အဆိုတင္သြင္းျပီးလွ်င္ ''သံဃာ့အဖဲြ့ အစည္းက ရဟန္းေလာင္းနာဂကို ရဟန္းျပဳေပးျပီးပါျပီ။ သံဃာ့အစည္းအေ၀းက ဆိတ္ဆိတ္ေနေသာေၾကာင့္ သေဘာတူသည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳပါသည္'' ဟုဆိုကာ အတည္ျပဳခ်က္ကို ေၾကညာ၏။
         ကမၼ၀ါစာအဆံုး တတိယေျမာက္ ''ေသာဘာေသယ်'' အေရာက္တြင္ ရဟန္းျဖစ္ပါေတာ့သည္။
        အထက္ပါ ကမၼ၀ါစာ အဓိပၸါယ္တြင္ အင္းအိုင္ ခါးလွည့္တို႔ကို အစြမ္းထက္ ေစေသာ စကားလံုးတစ္လံုး တစ္ပါဒမွ် မပါ၀င္သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ရာ ဉတိၱ စတုတၳကမၼ၀ါစာသည္ အင္းအိုင္ ခါးလွည့္တို႔ကို အစြမ္း မထက္ေစနိုင္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားေပသည္။
        သို႔ေသာ္လည္း ဉတိၱစတုတၳကမၼ၀ါစာကို သံဃာေတာ္မ်ားက ဌာန္ ကရိုဏ္း ပယတ္ ဗ်ဥၥနဗုဒၶိ ၁၀-ျဖာညိွလ်က္ က်နစြာ ရြတ္ဖတ္ေနၾကသည္ကိုပင္ တႏၱရ မႏၱရႏြယ္ ၀င္ ဂိုဏ္းဆရာတို႔  ဥံဳ-ေၾသာင္းခံကာ ဂါထာမန္းမႈတ္ ေနသကဲ့သို့ မန္းမႈတ္ေနသည္ဟု မွတ္ထင္မွတ္ေလသည္လား ေတာ့မသိေပ။
       အင္းအိုင္ ခါးလွည့္လက္ဖဲြ႔ဆိုသည္မွာ တႏၱရ မႏၱရႏြယ္၀င္ဂိုဏ္းဆရာတို႔၏အသံုးအေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾက၏။ 
ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာနွင့္ လံုး၀ လံုး၀ မသက္ဆိုင္ေပ။
        ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာနွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ တႏၱရ မႏၱရႏြယ္၀င္ ဂိုဏ္းဆရာတို႔ ၏ အသံုးအေဆာင္ အင္းအိုင္ လက္ဖြဲ႕တို႔သည္ ဗုဒၶသာသနာ၏ အထြတ္ အျမတ္ထားရာ သိမ္နွင့္ ရဟန္းေလာင္း၏ သပိတ္ထဲ
သို႔ေရွာက္ရိွေနျခင္းမွာျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားေသာပါဠိစကားေတာ္(ဥပသမၼဒဥတိၱစတုတၳကမၼ၀ါစာ)ကိုျပက္ရယ္ျပဳ
မ်က္နွာေျပာင္တိုက္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အဆီအနွစ္ျပည့္၀ေသာ ေထာပတ္အိုးၾကီးထဲသို႔ အညစ္အေၾကးမ်ား က်ေနသကဲ့သို႔လည္း ျဖစ္ေနေပသည္။
        ထိုသို့ေသာ အျပဳအမူမ်ားကို အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ မေနသင့္ၾကေပ။ သာသာနာ့တာ၀န္ အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းကာသတိျပဳ ပယ္ရွားၾကရမည္ ျဖစ္၏။
        ေနာက္တစ္ခုကား  ''သိမ္၀င္ပုတီး'' ျဖစ္၏။ ဥပသမၸဒ ကမၼ၀ါစာ ရြတ္ဖတ္ ေနေသာအခိ်န္၌ သိမ္ထဲက
သပိတ္ထဲတြင္ ရိွေနေသာ ပုတီးျဖစ္သည္။
       ပုတီးသည္ရဟန္းခံရွင္ျပဳရာတြင္သပိတ္ထဲ၌အျမဲတမ္းပါ၀င္ေနတတ္ပါသည္။ပရိကၡရာရွစ္ပါးတြင္မပါ၀င္
ေသာ္လည္း ပုတီးသည္ ဘာ၀နာလုပ္တြင္ အသံုးျပဳ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
        ဘာ၀နာသည္ သမထ ဘာ၀နာ၊ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာ ဟူ၍ နွစ္မ်ဳိးရိွ၏။ ထိုသုိ႔ ဘာ၀နာ နွစ္မ်ဳိးရွိရာတြင္ ပုတီးကို သမထ ဘာ၀နာ အရာတြင္ အသံုးျပဳၾကသည္။ သမထဘာ၀နာ ၌လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ အနုႆတိ ကမၼ႒ာန္း အရာတို့တြင္ ပါ၀င္အသံုးျပဳၾကသည္။ ထိုသိုအသံုးျပဳျခင္း ေၾကာင့္ အက်ဳိးးမယုတ္ေပ။
        သို႔ရာတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ပုတီးနွင့္စပ္၍လြန္ကဲေသာ ယံုၾကည္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာၾက၏။ ပုတီးကို နံ႔သာပုတီး၊ျဂိဳဟ္ပုတီး၊ဂမုန္းပုတီး စသည္အားျဖင့္ အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးေပးရံုသာမက 'သိမ္၀င္ပုတီး' ဟုဆိုကာ သာသနာ ေတာ္၏ အေရးပါ အရာေရာက္ေသာသိမ္ကိုခုတံုးလုပ္အဆန္းထြင္လာၾက၏။
        ပုတီးကို အၾကိမ္တစ္ရာ၊အၾကိမ္တစ္ေထာင္မကမည္မွ်ပင္သိမ္၀င္ေစကာမူအစြမ္းထက္ထူးျခားလာမည္ 
ကား မဟုတ္ေခ်၊ 
       အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ရဟန္းခံျခင္း၊ကမၼ၀ါစာရြတ္ဖတ္ျခင္း၊သိမ္၀င္ျခင္းသည္ပုတီးကိုအစြမ္းထက္
ေအာင္ျပဳေနျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္၏။
        သိမ္၀င္သည္ျဖစ္ေစ၊ သိမ္မ၀င္သည္ျဖစ္ေစ ပုတီး သည္ ပုတီးသာျဖစ္၏။
     သိမ္၀င္-မ၀င္ကားအဓိက အေရးပါလွသည္မဟုတ္။ အဓိက အေရးပါသည္မွာ မိမိ၏ စိတ္ကို မပံ်႕လြင့္
ေစဘဲ စိတ္တည္ ျငိမ္မႈ သမာဓိရေအာင္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျပဳလုပ္အားထားျခင္းသည္သာပဓာနက်ေသာအရာျဖစ္
ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ သည္ မ်ားကိုသတိျပဳနိုင္ေစရန္ တိုက္တြန္းေရးသား တင္ျပရပါသည္။  ။

                                                                                                         အရွင္ဓမၼိက(ေလာင္းလံု)

     ဓမၼရံသီ ဓမၼမဂၢဇင္းတြင္ေဖၚျပျပီးျဖစ္ပါသည္။

0 comments em “သိမ္၀င္ပုတီး”

Post a Comment

 

ဘဝအလင္းေရာင္ Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger